Home » Kittenbeleid

 

 

Onze kittens worden vol liefde grootgebracht als volwaardige gezinsleden. Ze groeien in onze huiskamer op en worden zo gesocialiseerd met mensen en dingen om zich heen. 

 

 • Kraambezoek is op afspraak mogelijk wanneer de kittens 5 weken oud zijn. Wij verwachten van u dat u op deze dag geen andere cattery heeft bezocht. Dit is nodig om het gevaar op infectie van de kittens te kunnen beperken.

 

 • Voor de reservering van een kitten vragen wij € 150,- aanbetaling. Op de dag van overdracht dient het resterende aankoopbedrag worden voldaan. Mocht de koper, om welke reden dan ook, een gereserveerd kitten annuleren, dan zal het aanbetaalde bedrag niet worden geretourneerd. Wij als cattery behouden te allen tijde het recht een reservering te annuleren. In dit geval zal het aanbetalingsbedrag terstond volledig worden geretourneerd.

 

 • De kittens mogen verhuizen wanneer ze 12 weken oud zijn

      en zijn dan kritisch ingeënt, ontwormd en vlo-vrij.

 

 • Bij de overdracht krijgt u van ons een Europees paspoort

     met de gezondheidsverklaring van de dierenarts,

     een stamboom van NLKV, een leuk kittenpakket

     en de foto’s vanaf de geboorte en t/m 13 weken.

 

 • De kittens worden overgedragen met een verkoopcontract.

     Dit contract biedt bescherming voor zowel koper als verkoper.

      In ons verkoopcontract is een garantie opgenomen op erfelijke ziekten

     en aandoeningen.

 

 • In ons verkoopcontract is tevens een castratie/sterilisatie

     verplichting opgenomen. Dat betekent dat u verplicht bent om het kitten

     voor de leeftijd van 9 maanden te steriliseren/castreren middels

     een ingreep. Een tijdelijke/chemische castratie is niet voldoende.

    Koopt u een kitten met de bedoeling ermee te fokken kunnen er andere

    afspraken gemaakt worden.

 

 

 • Wij verwachten van u dat u:

   

-niet als tussenpersoon fungeert voor een andere koper;

-het doorgeeft aan de verkoper als er sprake is van een verhuizing;

-zich verplicht goed voor het kitten te zullen zorgen;

-zich verplicht het goede voeding te zullen geven (premiumkwaliteit);

-zich verplicht zorg te dragen voor een veilige leefomgeving met voldoende bewegings-vrijheid;

-het kitten niet zal opsluiten in een ruimte zonder ramen;

-het kitten geen medische zorg zal ontzeggen als deze nodig zal zijn;

-het kitten niet zal laten ontnagelen.

 

 • Wij hebben het recht het kitten terug te nemen, indien blijkt dat

      aan het kitten de nodige zorg is onthouden en er dus sprake is

      van verwaarlozing of mishandeling.

     U krijgt hier geen vergoeding voor terug en het kitten keert dan terug

     naar onze cattery.

 

 • Wanneer u, om welke reden dan ook, moet besluiten het kitten

     te herplaatsen, bent u verplicht dit eerst aan ons kenbaar te maken.

     Wij moeten de mogelijkheid kunnen hebben als eerste het kitten terug

     te nemen of een geschikt baasje te vinden. 

 

 • Ook na de overdracht kunt u bij ons terecht voor informatie en advies.